Reference

 

 

Zde jsou uvedeny reference pro určitý počet základních, středních nebo vysokých škol.

 

Dodávky jazykových laboratoří byly zahájeny v r.1992

v provedení s ovládacím pultem pro učitele, který již v dnešní době nevyhovuje současným požadavkům škol z hlediska nových zdrojů audio signálu např.   

z  internetu, z  počítačových programů  nebo  z multimediálních CD nebo DVD programů.

S ohledem na požadavky škol jsme vyvinuli na základě našeho

užitného vzoru nový typ multimediální jazykové laboratoře ovládaný učitelským počítačem, který umožnil využití internetu, počítačových programů  nebo  multimediálních CD nebo DVD programů při běžné výuce.

 

 

 

Multimediální jazykové laboratoře PF vybavujeme  datavideoprojektorem.

 

Tím je studentům umožněno sledovat obrazový signál z   internetu, z počítačových programů  nebo multimediálních výukových programů  na CD nebo DVD.

Zvukový signál slyší ve sluchátkách s mikrofony, tak jako v jazykové laboratoři.

Základní škola Perunova, Praha 3

 

labcel_pata.png