Jazykové laboratoře a jazykové učebny

 

Naše zaměření

Pro základní, střední i vysoké školy dodáváme Jazykové laboratoře

 

Profil firmy

Firma CEL byla založena v r. 1991.

Naší hlavní činností byly a jsou dodávky jazykových laboratoří.

Celkově jsme dodali pro školy stovky kompletů  jazykových učeben.

Námi dodané Jazykové laboratoře pracují až 10 let bez jediné funkční závady.

Jazykovou laboratoř jsme vyvinuli na základě našeho užitného vzoru.

 

 

Základní informace

Naši Jazykovou laboratoř řídíme počítačem, ovládání je intuitivní.

Zaškolení obsluhy netrvá déle než 30 min.

Při výběru jazykové učebny je vhodné specifikovat požadované didaktické funkce.

Kromě základních didaktických funkcí jako je např. odposlech zvoleného žáka učitelem nabízíme řadu unikátních didaktických funkcí:

Kromě konverzačních dvojic i konverzační čtveřice.

Určený žák může konverzovat s učitelem s tím, že je slyší ostatní žáci.

Určená konverzační dvojice nebo konverzační  čtveřice může spolu konverzovat  s tím,                 že je slyší ostatní žáci.

Učitel může mluvit do zvoleného programu, např. z DVD.

Všechno co slyší učitel ve sluchátkách si může nahrávat do počítače, může nahrávat jednotlivě zvolené žáky, jak sami mluví nebo je nahrávat ve dvojicích či čtveřicích.                                       Učitel může k nahrávání využít  ICT audio nástroje, který mu umožní ukládat nahrávky o libovolné délce, audiovzkazy, diskuse a komentáře.

Náš software umožňuje dle požadavků škol vytváření dalších nových didaktických funkcí.

 

labcel_pata.png