Základní škola J.E.Purkyně Libochovice

Základní škola J. E. Purkyně a Základní umělecká škola Libochovice
Adresa: Vrchlického 284, 411 17 Libochovice
Ředitel: Mgr. Miloš Matějka
Telefon: 774 786 890
E-mail: zs.libochovice@zslibo.cz
Web: www.skolylibo.cz
 
labcel_pata.png