Reference

Digitální jazykové laboratoře PD 

Zde jsou uvedeny reference pro určitý počet základních, středních nebo vysokých škol.

 

Dodávky jazykových laboratoří byly zahájeny v r.1991 v provedení s ovládacím pultem pro učitele, který již v dnešní době nevyhovuje současným požadavkům škol z hlediska nových zdrojů audio signálu např. z internetu, z počítačových programů  nebo  z multimediálních  DVD programů.

S ohledem na požadavky škol jsme vyvinuli na základě našeho užitného vzoru nový typ digitální jazykové laboratoře ovládaný učitelským počítačem, který umožnil využití internetu, počítačových programů  nebo  multimediálních  DVD programů při běžné výuce.

 

 

Digitální jazykovou laboratoř PD  vybavujeme interaktivní tabulí a projektorem.

Tím je studentům umožněno sledovat obrazový signál z internetu, z počítačových programů nebo multimediálních výukových programů na DVD.

 

Základní školy

 

Střední školy

 

Vysoké školy

 

  • Vysoká škola ekonomická, Praha
  • Universita Palackého, Právnická fakulta,  Olomouc
  • Západočeská universita, Pedagogická fakulta,  Plzeň
  • Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Praha

 

Multimediální laboratoře PM 

 

Zde jsou uvedeny reference na Multimediální laboratoře PM pro určitý počet škol.

Multimediální laboratoře PM dodáváme již několik let .

V souladu s požadavky škol byla Multimediální laboratoř PM vybavena interaktivní tabulí,

datavideoprojektorem, projekčním plátnem, externím ozvučením místnosti,

DVD přehrávačem, videem, počítačem, vizualizérem.

 

 

 

Střední školy

  • Střední zdravotnická škola  Karlovy Vary
  • Anglo-německá soukromá obchodní akademie Praha 6
  • Soukromá obchodně podnikatelská akademie Praha 7
labcel_pata.png