Reference

Jazykové laboratoře

Zde jsou uvedeny reference pro určitý počet základních, středních nebo vysokých škol.

 

Dodávky jazykových laboratoří byly zahájeny v r. 1991 v provedení s ovládacím pultem pro učitele, který již v dnešní době nevyhovuje současným požadavkům škol z hlediska nových zdrojů audio signálu např. z internetu, z počítačových programů  nebo  z multimediálních DVD programů.

S ohledem na požadavky škol jsme vyvinuli na základě našeho užitného vzoru nový typ jazykové laboratoře ovládaný učitelským počítačem, který umožnil využití internetu, počítačových programů  nebo  multimediálních  DVD programů při běžné výuce.

 

 

Jazykovou laboratoř vybavujeme interaktivní tabulí a projektorem.

Tím je studentům umožněno sledovat obrazový signál z internetu, z počítačových programů nebo multimediálních výukových programů na DVD.

 

Základní školy

 

Střední školy

 

Vysoké školy

 

  • Vysoká škola ekonomická, Praha
  • Universita Palackého, Právnická fakulta,  Olomouc
  • Západočeská universita, Pedagogická fakulta,  Plzeň
  • Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Praha

 

Starší dodávky

 

labcel_pata.png