Jazyková laboratoř

Splňuje vše, co je dnes požadováno od moderních vyučovacích laboratoří.

Umožňuje výuku angličtiny, němčiny, francouzštiny a dalších cizích jazyků při využití např. multimediálních výukových programů na DVD.

 

Všechny funkce Jazykové laboratoře jsou centrálně obsluhovány a ovládány pomocí počítače učitele, který může být současně používán k přehrávání multimediálních výukových programů z DVD počítače, k výuce pomocí programů nainstalovaných na pevném disku počítače nebo programů stažených z internetu.

 

Jednoduchým kliknutím myši v patřičném okénku na monitoru počítače přiřadí učitel každé polovině třídy programový zdroj, který může být stejný nebo různý, může zvolit konverzační dvojice nebo konverzační čtveřice, vždy má v diskrétním odposlechu určitého studenta.

 

Jako programové zdroje jsou k učitelskému pracovišti připojeny mikrofon učitele, MP3, video, externí DVD, satelitní přijímač, učitelský počítač vč. DVD. Celkově může být připojeno kromě mikrofonu učitele dalších 6 různých zdrojů audiosignálu.

 

Všechna tlačítka a funkční elementy na monitoru učitelova počítače, to znamená na ovládacím panelu Jazykové laboratoře jsou srozumitelně označena, takže ovládání je velmi jednoduché.

 

Počítač ovládá pomocí řídícího software přepojovací jednotku, která propojuje pracoviště učitele se studentskými pracovišti. Učitel a studenti používají ke vzájemné komunikaci sluchátka s mikrofonem.

 

V Jazykové laboratoři PF 2024 může pracovat až 24 studentů, u typu PF 2016 až 16 studentů.  Každé studentské pracoviště je vybaveno sluchátky s mikrofonem. 

Pro obrazový vjem studentů může být Jazyková laboratoř vybavena interaktivní tabulí s datavideoprojektorem.

 

 

 

Jazyková učebna dává učiteli široké možnosti využití:

 

S multimediálním výukovým programem může společně pracovat celá třída.

 

V obou polovinách třídy je možná souběžná práce s různými programovými zdroji.

 

Učitel může vzájemně komunikovat se zvoleným studentem, konverzační dvojicí či konverzační čtveřicí.

 

Má možnost nahrávat  do počítače  vše co slyší ve sluchátkách a v případě potřeby záznam použít pro výuku. Učitel může ukládat nahrávky o libovolné délce, audiovzkazy, diskuse a komentáře.

 

Pomocí diskrétního odposlechu kontroluje zvoleného studenta nebo konverzační dvojici nebo konverzační čtveřici.

 

Při automatickém odposlechu si může učitel zvolit délku intervalu odposlechu – 5, 10, 15, …, 60 vteřin.

 

Na monitoru na ovládacím panelu může učitel nastavit přítomnost studentů ve třídě, zobrazují se pouze přítomní studenti.

 

Učitel má k dispozici údaje o čase, datumu a může využívat i stopky.

 

V případě, že chce učitel přerušit zvolený program výuky a studentům něco sdělit, použije tlačítko Report.

 

Při dalším kliknutí na tlačítko Report se vrací do předcházejícího přerušeného programu výuky.

 

Při výuce může učitel zadávat otázky sám nebo využít některé z přídavných zařízení, může studentům pouštět cvičení  z MP3, z DVD přehrávače, z videa, z počítače (multimediální výukové programy nebo internet) nebo jim pouštět  digitální pozemní TV vysílání. 

 

Důležité je, aby byl počítač připojen k internetu a k Vaší školní PC síti, což  znamená zvýšení možností výuky nejen cizích jazyků.

 

Počítač může sloužit mimo běžnou výuku jako individuální počítačové pracoviště.

 

Učitel může využít počítače pro běžnou kancelářskou práci.

 

Studenti mohou pracovat s centrálně distribuovanými programy:

 

Poslouchat a sledovat multimediální výukové programy z  DVD, z počítače, z videa, z digitálního pozemního TV vysílání nebo satelitu.

 

Poslouchat zvukové nahrávky z  DVD nebo CD,  z počítače.

 

Konverzaci mohou procvičovat v konverzačních dvojicích nebo čtveřicích.

 

Každý student má pro svoji kontrolu zajištěn autoposlech.

 

Každý ze studentů je propojen s laboratoří pro zvukový vjem přes sluchátka s mikrofonem a pro obrazový vjem přes datavideoprojektor.

 

 

Základní technické údaje:

 

Počítače učitele, DVD přehrávače, videa, digitálního pozemního přijímače, satelitního přijímače, datavideoprojektoru, dle zvoleného a dodaného typu přístroje.

 

Německá sluchátka s mikrofonem: 40 – 14.400 Hz, 200 Ohm, 100 mW, 270 g. 

Přepojovací jednotka PJ  – napájení 220 V/ 12 V/ 50 Hz/ 0,5A.

 

  • Vstupy
    • pro mikrofon učitele,  MP3, pro zvuk z videa, pro zvuk ze satelitu, pro externí DVD nebo CD přehrávač, pro zvuk z počítače.
  • Výstupy
    • pro sluchátka s mikrofony -  0,5V/ 200 Ohm.

 

labcel_pata.png